Třifázové multifunkční elektroměry KWZ4 EATON
Všeobecný popis
Elektroměry KWZ4 jsou na trh uváděné v souladu se Směrnici Evropského parlamentu a Rady číslo 2004/22/ES  implementovanou v ČR Nařízením vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na měřidla a ve SR Nařízením vlády č. 249/2005 Z.z. o měřidlech. Na základě Prohlášení o shodě vydané výrobcem, lze  tyto elektroměry použít pro měření v platebním styku ve všech státech EU, ve státech EFTA a ve státech  dle  dohod ACAA nebo PECA.
 
Typovou řadu KWZ4  tvoří  modulární  statické  elektroměry  pro  přímé nebo polopřímé připojení  do  třífázové  čtyřvodičové rozvodné  sítě. KWZ4  jsou  především určeny pro měření činné elektrické energie v jednom nebo dvou tarifech. Jsou  určené pro připojení v sítích  pro  připojení  přímé  nebo  polopřímé  s měřícími transformátory proudu. Vyšší typy  KWZ4  kumulují  činnou  energii  odebíranou i dodávanou. Pouze informativně jimi lze  měřit odebíranou a dodávanou jalovou energii v jednotlivých kvadrantech a aktuální měřené síťové hodnoty (napětí, proudy, výkony a účiníky).
KWZ4  mají  jednotné  pouzdro  s  dvojitou  izolací. Jsou určeny do vnitřního prostředí k montáži  na  lištu  DIN35  nebo na elektroměrový kříž. K zobrazení naměřené elektrické energie  mají  displej  LCD  s  podsvětlením nebo bez podsvětlení. Pro volbu zobrazení dalších parametrů je u vyšších typů krokovací tlačítko. Jako  optický zkušební výstup ke kalibrování a indikaci  výkonu  jsou  použity  dvoubarevné  diody  LED. Dvoutarifní  typy mají   vstup   T2   pro   ovládání   sazeb   externím   síťovým   napětím.  Odečet  hodnot jednotlivých parametrů je identifikován standardizovaným OBIS kódem.
 
 
Pro  možnost  dálkového  přenosu  do regulačních a monitorovacích systémů lze využít standardní  pasivní  impulzní  výstup  S0  (typy  KWZ44, 45)  nebo  tři  pasivní impulzní výstupy   reléové   Re  (OptoMOS, typy KWZ47,  48,  4X,  4Y).  Impulzní  výstupy  jsou galvanicky  oddělené  od  vnitřních  obvodů elektroměru a sítě. Pro použití v systémech podnikové   energetiky   mohou   být   elektroměry   objednány   včetně  komunikačního obousměrného rozhraní se  sběrnicí  a  protokolem  M-BUS nebo se sběrnicí RS-485 a protokolem Modbus RTU.